Tillbaka till förstasidan Välkommen till Rehabmodul AB

Tillbaka till katalogen

 

SoftVantage

- för avancerad AKK på ett enkelt sätt i PC!

Gratis! Kontakta oss och beställ en CD med SoftVantage och prova en ”skarp” version under 30 dagar efter installation!

Skärmbild av SoftVantage (något förminskad) med 1-ruts val versionen av Ordstrategi/PC.

• SoftVantage är ett AKK-program för syntetiskt tal och inspelat (digitaliserat) tal för användning i PC med Windows.

• Det är en fördel om färgpekskärm används för att välja tangentrutor. SoftVantage kan även styras med en eller flera manöverkontakter eller mus/huvudmus/musersättare.

• SoftVantage och Ordstrategi/PC är anpassade till svenska och kan bli en utmärkt startplattform för det barn, ungdom eller vuxen som ska börja använda AKK för att kommunicera talande.

• SoftVantage kan även vara fortsättningen för den person som visat sig framgångsrik vid användning av manuella symbolkartor eller talapparater av enklare slag med begränsad kapacitet.

• SoftVantage är flexibel och lätt att individanpassa och lätt att arbeta med när det gäller fortsatt stöd och underhåll av AKK-innehållet med grundordförråd, sidor och aktiviteter.

Ordstrategi/PCGrundordförråd enligt Minspeak (bilden ovan visar 1 ruts val):

  • 1 ruts val - 31 ord och tecknet . Med aktiviteter och sidor: 2 428 ord.
  • 2 ruts val - 692 ord. Med aktiviteter och sidor: 3 089 ord.
  • 3 ruts val - 1 379 ord, varav minst 692 ord med 2 rutsval ingår. Med aktiviteter
                       och sidor: 3 776 ord.
     
  • 30 sidor med 885 olika ord/fraser för ämnesområdena. Alltid 1 ruts val!
  • 53 aktivitetskategorier med 1 512 ord som visas på översta raden. Alltid 1 ruts val!

Fler fakta

• Du väljer själv vilken datortyp som ska användas. Du kan använda SoftVantage i Windows.

• Du väljer själv storlek på färgpekskärm. Du bör dock inte välja en skärm som är mindre än 7,5” (19,1 cm diagonalt), för att få enkel avläsning och styrning.

• Styrning görs med direktval på pekskärmen, scanning eller mus/musersättare.

• Textfält finns för att visa de ord och meningar som skrivits eller talats in.

• Dynamisk aktivitetsrad ger åtkomst till utökat ordförråd.

• Dessutom sidor för ännu större ordförråd.

SoftVantage är utformad för att vara ett effektivt talhjälpmedel för alla brukare, med varierande behov av val- och inställningsmöjligheter.

• Inställning av rutstorlek från stora rutor i 4 rutors arrangemang upp till 8, 15, 45 eller 84 rutor på skärmen.

• 6 minnesareor gör det möjligt att skapa olika ordförråd för en eller flera personer i samma program eller skapa/lagra flera utprovnings- och träningsordförråd för olika brukare.

• En uppsättning ”färdiga” övningar, demos samt Ordstrategi/PC 1-rutsval; 2-rutsval och 3-rutsval, ingår vid leverans.

• SoftVantage kan användas med inspelat tal, men för att få full funktionalitet och oberoende, ska talsyntes användas, t ex Infovox Desktop Standard eller PRO.

Exempel på fler funktioner

• Tangent-INFO; Symbolprediktion; Prediktivt val.

• Enkla menyer för import av ordförråd och bilder/symboler.

• Ordförråden - grundordförråd, sidor och aktiviteter - kan exporteras och delas av andra brukare av SoftVantage. Ordförråden kan även lagras och modifieras på en PC.

• Mer än 2 500 Minspeak-symboler i färg med svensk definition ingår. Även flera tusen Minspeak-symboler från andra språk ingår. Dessutom ingår 3 900 PCS färgsymboler med svensk definition.

SoftVantage med 2-ruts val versionen av Ordstrategi/PC.

Med SoftVantage går det lätt att snabbt börja kommunicera, samtidigt som den tillåter brukaren att bygga upp sina kommunikations- och språkfärdigheter för framtiden.

• Ordförråd med bilder är inladdade och är färdiga för direkt användning.

• Aktivitetsrader och sidor är organiserade så att fler ord kan läggas till/anpassas med en struktur som förenklar utläsning av ord. Många av de mest frekventa orden ingår i aktivitetsraderna och sidorna.

• Textfältet visar ordet eller frasen som hör ihop med varje symbol. Textfältet kan hjälpa till i utveckling av brukarens läs- och skrivförmåga.

• Fraser och meningar kan repeteras efter att de valts första gången genom att ”trycka” på eller välja textfältet igen. Denna funktion sparar tid och tålamod.

• Rutor kan färgkodas för att underlätta inlärning och lättare hitta rätt.

• Symboler kan döljas av terapeuten för att göra det möjligt för brukaren att fokusera på enskilda symboler eller ordgrupper, för att underlätta inlärning.

• SpringBoard Plus´s intalade ordförråd kan föras över till SoftVantage, så att den brukare som är mogen att börja med ett större ordförråd enkelt och snabbt kan komma vidare i denna, mer avancerade plattform, utan att förlora uppnådda färdigheter i SpringBoard Plus.

• Särskild vikt har lagts ner på att menyer, verktyg och funktioner, så långt möjligt, är lika i SoftVantage och SpringBoard Plus, för att underlätta övergångar mellan olika talapparater och system.

Produktfakta

Kommunikationsmetod
1 ruts val samt Minspeak-sekvenser, valbart 4, 8, 15, 45 och 84 rutor. Sidor och aktiviteter väljs med endast 1 ruts val. Obegränsat antal nivåer/sidor.

Talsyntesbaserat tal
Vi rekommenderar talsyntes med lägst SAPI4. Som standard ingår de engelsk-talande talsynteserna MIKE och MARY.

Digitalt tal
Inspelningar kan göras, vilka lagras som .wav-filer. Inga begränsningar.

Styrsätt
Direktval på dator med pekskärm; 1-2 knapps scanning samt joystick; mus/ styrkula/huvudmus/musersättare.

Tangent-INFO
Tangent-INFO (Auditory Prompt) ingår.

Tangentbord
Min. färg/färgpekskärm 7,5” (19,1 cm). Rutstorleken är beroende av rutval.

 

Standardleverans
SoftVantage levereras med bruksanvisning (pdf); ”Komma igång” (papper/ pdf), ”Handledaren - Ordstrategi/SV” (pdf), ”Bruksanvisning MTI” (pdf). Supportmateriel ingår på CD´n.

Tillbehör

• Seriell till USB adapter, inkl 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter), artnr 8361

• Adapter, 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter), 13041, artnr 8362

Mer information (PDF)

Produktblad
Mer om SoftVantage
Översikt Ordstrategi/PC
Mer om Minspeak-metoden (på engelska)

Artnr Beskrivning
8351 SoftVantage med Ordstrategi/OS, CD, exkl talsyntes__Pris: Kontakta oss!

Tillbehör
8361 Seriell till USB adapter, inkl 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter)__Pris: Kontakta oss!
8362 Adapter, 4 x 3,5 mm phonoplug till seriell adapter (för manöverkontakter), 13041

__Pris: Kontakta oss!

 SoftVantage var godkänd som Bra hjälpmedel i Sverige.


© Rehabmodul AB.